EDITA KARLOVÁ

                        MIRANDOLINA@SEZNAM.CZ

                             TEL:723 468 361

 

                             JANA JURIGOVÁ

                             JARUR@CENTRUM.SK

                             TEL:604 403 869

 

 

 

 

ZEM POSKYTUJE DOSTATEK PRO POTŘEBY VŠECH SKROMNÝCH LIDÍ,ALE MÁLO PRO CHAMTIVOST JEDINÉHO ČLOVĚKA!                                                                   Mahátma Gándhí

 

 

FOOD  NOT  BOMBS

 

                                       JÍDLO,NE  ZBRANĚ

 

Food not bombs – Jídlo místo zbraní, tak se nazývá volné seskupení lidí, jejíž dobrovolníci už od roku 1980 pomáhají v městských parcích, na ulicích a předměstích. Desítky aktivních skupin v USA, Kanadě, a Evropě –Anglie, Polsko, Maďarsko, Slovensko, v Čr v Brně, Praze, Plzni, se věnují podávání bezplatné čistě rostlinné stravy. Je to jakási positivní forma protestu proti miliardovým investicím do obchodu se zbraněmi, plýtvání potravin, diskriminaci a lhostejnosti člověka vedle celosvětově rozrůstajícího se hladu a zvětšujícího se počtu bezdomovců. Většina času zasvěceného práci se využívá na bezplatné získávání jídla ze všech možných zdrojů: z velkých skladů, obchodů se zdravou výživou, pekáren a jiných míst, ve kterých se z různých důvodů nepovoluje jeho prodej (poškozený obal). Tyto potraviny jsou jinak běžně vyhozeny na smetiště, ale jak říkají obchodníci – jsou ekologicky zničeny. Z takto získaných surovin se připravuje výživná strava. Hotové jídlo se rozdává na místech, kde se shromaždují lidé, kteří je mohou potřebovat. Tato forma ,, recyklace jídla‘‘ zjevně dokazuje, že příčina hladu není v nedostatku potravin, ale v neschopnosti distribuce – dennodenně se vyhazuje z úplně nesmyslných důvodů takové množství stravy, které by dokázalo uživit mnoho hladovějících.

 

Rozdáváme jídlo, protože lidé jsou hladoví - jsou hladoví i naproti tomu, že žijí v městech na začátku jedenadvacátého století. Nasycujeme hladových paradoxně v době, která je charakterizována nadprodukcí a přehnaným konzumem, obrovskými výdaji na armádu, zbrojení. Naší prioritou je nejen řešení důsledků, ale také poukázání na příčiny stavu společnosti.

 

 

 

Mnoho problémů současného světa, podle našeho názoru, pochází z rozpadu základních lidských hodnot. Naší činností chceme rozvíjet spolupatřičnost, nenásilí, dobrovolnou  skromnost a úctu k životu v lidském společenství.

 

Činnost seskupení Jídlo místo zbraní je důsledně nenásilná. Vystupujeme proti všem formám násilí na lidech, zvířatech a přírodě.

 

A proč jsme se tuto skupinku rozhodli založit zde v Českých Budějovicích?

 

Myslím, že na tuto otázku ani nemusím odpovídat, protože si jí dokážeme zodpovědět každý sám! Myslím, že taková skupina je třeba v každém městě, v každém státu na celém světě. Všude je třeba ukázat lidem , kteří to potřebují, že není všem dnům konec! Že jsou tu ještě lidé, kteří věří v lepší budoucnost a hlavně , že věří VŠEM lidem, že ještě dokáží být rovnocennými a potřebnými občany naší společnosti! Myslím, že všichni ví, že se to netýká jen bezdomovců. Každý z nás chce v životě pocítit, že je potřebný a jeho život má nějaký smysl.

 NADĚJE , to je podle mne, co nám tu stále tak chybí a je potřeba v boji za mír a spokojenost mezi lidmi a spokojenost člověka samotného se sebou. Ale vždyť naděje umírá až poslední! Tak tím se chceme řídit!

A "když ten udělá to a ten zas tohle, tak všichni dohromady uděláme moc !" :)  VŽDYTˇ Z MALIČKOSTÍ SE SKLÁDÁ SVĚT ! "I pro jeden úsměv na tváři, pro jedno zvíře uchráněné před týráním a pro jeden nepokácený strom stojí za to se snažit! I když možná ve dnešním „moderním“ světě je to pro většinu bezcenná odměna. Avšak stále jen pro VĚTŠINU, nikoli pro VŠECHNY! A v tom je ta síla,  že v tom boji proti bezpráví a násilí stále OPRAVDU NEJSME SAMI!

 

V tomto duchu bychom rádi prezentovali naše myšlenky. Ale nechceme zůstat jen u planých řečí a skončit naši aktivitu jen rozdáním jídla, čaje a oblečení! Máme již velké plány do budoucna – př:

 

*snažit se řešit otázku vyhazování nezávadných poživatelných potravin z velkých hypermarketů a zákonem danou nemožností darovat je pro další využití 

 

*navázat těsnou spolupráci s azylovými domy a trochu poodhalit to velké TABU mezi bezdomovci a „normálními“ lidmi a poukázat na to, jak malý krůček někdy stačí k tomu, abychom se ocitli v situaci, jako tito lidé na okraji společnosti

 

*za tímto účelem pořádat i benefiční koncert, divadelní představení, promítání

 

*nabízet ekovýchovu na základních školách zaměřenou na šetření našich přírodních zdrojů a vegetariánství – a tím se snažit prohlubovat již v dětech sociální cítění a úctu k životu

*“kroužky“ v azylových domech

a další...

 

Záleží jen na každém človíčku, v jaké oblasti se bude chtít angažovat a jakým nápadem přispěje. Jsme zcela otevření!

 

A jak můžete pomoci?:

·        Přijďte ochutnat a tím podpořit naší myšlenku!

·        Přispěním vlastní pomocí nebo zajímavými  nápady

·        Darováním kelímků, kancelářských potřeb, různých maličkostí-  staré lžíce, velké hrnce na vaření apod.

·        Poskytnutí množení letáků a plakátů zdarma nebo se slevou

 

 

PODÍVEJME SE PRAVDĚ DO OČÍ

-         v krajinách EU podle odhadů trpí chudobou 10 až 20 % populace, počet bezdomovců se v EU odhaduje na 2.6 až 3.1 milionů

-         každý rok zemře v důsledku podvýživy více jak 20 miliónů lidí.

-         225 nejbohatších lidí vlastní kombinovaný majetek v hodnotě, která se rovná ročnímu příjmu chudobnější polovině světa (více jak 1 trilión)

-         Přibližně 4% z kombinovaného bohatství 225 nejbohatších lidí světa by stačili na vyřešení základních problémů tzv. krajin třetího světa se zabezpečením základních lidských potřeb – jídla, čisté vody a zdravotnické péče.

 

Po čas druhé světové války bylo zabito 50 miliónů lidí. Po čas dalších 45 let zemřelo na světě ve více jak 125 válkách 30 miliónů lidí. 85% obětí válek jsou civilisté. Od skončení studené války investovali mocnosti do zbrojení, podpory jaderného arzenálu a celosvětové sítě armádních základen několik stovek biliónů dolarů ročně. Každý den se na celém světě vynaloží 2.5 miliardy dolarů na zbrojení. Armádní síly kontrolují a zabírají kolem 1,5 miliónů kilometrů čtverečných z půdy na celém světě. V USA je skoro 40% průmyslových surovin a výrobků zpracovávaných pro armádní účely.

 

Protože propagujeme nenásilí a úctu k životu připravujeme jídlo z rostlinných zdrojů – vegetariánské a veganské jídlo. Nejenom, že bezmasé jídlo je šetrné k našemu zdraví, (ke zvířatům ani nemluvě) ale také k přírodě. Stejná plocha, která nasytí 1 člověka živícího se masem, může nasytit až 50 lidí živících se rostlinnou stravou! Víc než 40% všech obilnin se využívá jako krmivo pro dobytek. Kdyby se spotřeba masa snížila ve světě jen o 10%, uvolnilo by se ročně víc než 10 miliónů tun obilí, které by mohli nasytit 20 miliónů lidí. V Amazonii, nejrozsáhlejším tropickým pralesem na světě bylo do roku 1998 vytěžených 55 miliónů hektarů původní rozlohy. 75% této rozlohy bylo vytěžených za účelem chovu dobytka. Množství lesa, které za 1 rok ušetří každý, kdo se přeorientuje na veganskou stravu :4050m. Množství vody potřebné na produkci 1kg pšenice : 224,7 l. Množství vody potřebné na produkci 1kg masa : 22470,0  l.

 

Jsme přesvědčení, že lidé na vedoucích postaveních, ekonomicky vlivné firmy, široké vrstvy obyvatelů přehlížejí některé závažné problémy a vyhýbají se diskusi o zásadných otázkách týkajících se dalšího směřování naší společnosti.

Ale neradi bychom působili na venek jako nějací „ fanatici“, jen nadávat na stát a společnost. Ne, my nechceme mluvit v množném čísle a svalovat vinu na ostatní, myslím, že takových je tu dost. Rádi bychom, kdyby se nám postupem času podařilo v lidech vyprovokovat otázku: „Dělám vše správně? Nemohu dělat něco lépe? Neměl bych se chvíli zastavit a přemýšlet o tom?“ To je podle nás nejdůležitější, popřemýšlet SÁM NAD SEBOU zda nemohu své chování ke světu nějak zlepšit ve prospěch veškerenstva (a  to se odrazí v konečném důsledku i v situaci jedince) . A doufáme, že pokud se rozhodnou pro ano, rádi bychom byli schopní jim poskytnout malý návod, jak na to.

A to vše je podle nás největší smysl našich akcí!!

 

Pevně doufáme, že se aspoň část našich plánů podaří zrealizovat a splní svůj účel s pomocí dalších lidiček zapálených pro stejnou myšlenku!

 

 

 V Českých Budějovicích 13.12.2005                                                          

     Za Food not Bombs –                                          

                                        Jídlo, NE ZBRANĚ – České Budějovice

 

                                                                           Edita Karlová

                                                                           Jana Jurigová

Více info: www.jidlonezbranecb.czechian.net