CO JE TO FOOD NOT BOMBS ?

Food not Booms, tak se v originálu nazývá volné seskupení dobrovolníků,které bylo založeno v roce 1980 v Bostonu a dnes jej tvoří více než 200 samostatných skupin po celém světě. Každá z těchto skupin připravuje a rozdává vegetariánské jídlo zdarma bezdomovcům a kolemjdoucím. Je to jakási forma positivního protestu proti miliardovým investicím do obchodu se zbraněni, plýtvání potravin, diskriminaci a lhostejnosti člověka naproti celosvětovému rozrůstajícímu se hladu.

Propagují NENÁSILÍ, TOLERANCI, SOLIDARITU A NEZIŠTNOU POMOC!

V Čechách se seskupení dobrovolníků tohoto smýšlení nazývá JÍDLO MÍSTO ZBRANÍ, první takové vzniklo v Praze.

PROČ ?

Ačkoliv se nacházíme na začátku jedenadvacátého století, jsou mezi námi lidé, kteří nemají dostatek prostředků na to, aby si zajistili byť jen základní potraviny.Dnešní doba je charakterizována nadprodukcí a přehnaným konzumem. Ročně vydávají vlády většiny zemí světa miliardy dolarů na nákupy nových a účinnějších zbraní, zatímco na celém světe hladoví miliony lidí. Abychom na tento paradox upozornili, rozdáváme pravidelně jídlo zdarma těm, kteří ho potřebují. Touto aktivitou chceme též zviditelnit hodnoty mezilidské solidarity a vzájemné nezištné pomoci.

MŮŽETE MI VE ZKRATCE POPSAT ČINNOST,KTEROU SE FNB ZABÝVÁ?

 *sdružení dobrovolníků, kteří min. 1x za měsíc vaří z darovaných potravin veganský pokrm a rozdává ho bezdomovcům a kolemjdoucím – nikoho neodsuzujeme za jeho nynější situaci, jsme jen lidé, každý patří do naší společnosti a naší povinností je spolupracovat a nezištně si pomáhat !

 *potraviny získáváme od obchodů se zdravou výživou těsně před vypršením spotřební lhůty nebo z hypermarketů z vyřazených potravin ( s porušeným obalem apod.) vždy však zdravotně nezávadné !!! --) protestujeme proti plýtvání potravinami

 *nepoužíváme jednorázové obaly, jídlo rozdáváme do prázdných obalů a kelímků od potravin,které tak opakovaně využíváme --) důraz na šetření životního prostředí

 *propagujeme úctu k životu a nenásilí – pokrm je čistě rostlinný – šetrný k prostředí i k lidskému zdraví

*rozdáváme čisté darované oblečení

JAK ZÍSKÁVÁTE POTRAVINY NA VAŘENÍ POKRMU A OBLEČENÍ a další prostředky?

Snažíme se je získat od obchůdků pro zdravou výživu, pekařstvích, obchůdků se zeleninou jako sponzorské dary, to samé oblečení.

Naším cílem je získávat vyřazené potraviny z hypermarketů. ( poškozený obal, ale obsah nezávadný apod.) které nyní zůstávají nevyužity a jsou " ekologicky zpracovány a sponzorský dar těchto potravin podle něj není kvůli zákonu možný" - jak nám uvedl ředitel jednoho hypermarketu v ČB. Ostatní nás odkazují na vedoucí oddělení v Praze. Budeme se snažit co nejdříve tuto otázku vyřešit a doufáme, že v nejbližší době se nám podaří získat tyto podobné potraviny a rozdávat je, protože současná situace je podle nás OBROVSKÉ PLÝTVÁNÍ JÍDLEM, KDYŽ JINDE LIDÉ HLADOVÍ!! Nyní jsme ale největšími sponzory této akce my sami - množení plakátů, část potravin, oblečení. Holt začátky jsou těžké:) Ale my věříme, že se k nám časem přidají další členové a další sponzoři!

 

Kde jinde funguje FNB? Na celém světě – př.USA,Anglie, Polsko, Slovensko- Bratislava, Trenčín, Čechy- Brno, Praha a nyní v ČB

 

PROČ VAŘÍTE VEGETARIÁNSKÉ-VEGANSKÉ JÍDLO?

Protože propagujeme NENÁSILÍ A ÚCTU K ŽIVOTU! Zde použiji citát od brněnských JMZ (Jídlo Místo Zbraní): „ Násilí nevyhnutelně způsobuje utrpení. Proto když chceme zmenšit utrpení ve světě, musíme se zříci násilí jako formy řešení problémů!“ Jeremy Hopkins

Nejenom, že bezmasé jídlo je šetrné k našemu zdraví,( ke zvířatům ani nemluvě) ale také k přírodě!

Stejná plocha, která nasytí 1 člověka živícího se masem, může nasytit až 50 lidí živících se rostlinnou stravou!

Víc než 40% všech obilnin se využívá jako krmivo pro dobytek. Kdyby se spotřeba masa snížila ve světě jen o 10%, uvolnilo by se ročně víc než 10 milionů tun obilí, které by mohli nasytit 20 milionů lidí.

Množství lesa, které za jeden rok ušetří každý, kdo se přeorientuje na  veganskou stravu : 4050m2, Množství vody potřebné na produkci 1 kg pšenice:224,7 l

Množství vody potřebné na produkci 1 kg masa: 22470 l.

Kalorie fosilních paliv, které je potřebné vynaložit na získaní jedné kalorie z bílkovin

·       hovězího masa : 78 kalorií

·       mléka: 36 kalorií

·       sojových bobů: 2 kalorie

Produkce soji je tedy 39x energeticky méně náročné,než produkce hovězího masa. Podíl tropických dešťových pralesů, které jsou zničené v přímé souvislosti se živočišnou výrobou: 50%

V Amazonii, nejrozsáhlejším tropickém pralese ve světě bylo do roku 1998 vytěžených 55 milionů hektarů původní rozlohy. 75% této rozlohy bylo vytěžených za účelem chovu dobytka.

Podle údajů Anglické vegetariánské společnosti z roku 1997

Většina z nás, kteří se na této akci podílíme jsme vegetariáni a  vegan. Jsme přesvědčeni, že člověk nikdy nedosáhne skutečného štěstí, jestliže v sobě neprobudí respekt ke všem lidem, zvířatům a přírodě. Dnešní společnost se podle našeho názoru chová bezohledně nejen k lidem na jejich okraji, , ale i k zvířatům  a celému přírodnímu světu. SPOLUPATŘIČNOST, NENÁSILÍ, TOLERANCE  A DOBROVOLNÁ SKROMNOST jsou předpokladem pro život v souladě s přírodou! Praktickým uplatněním úcty k životu v naší činnosti je příprava zdravého rostlinného veganského jídla bez jakýchkoliv živočišných produktů.. Veganská strava má mnhoho ekologických předností a nepodporuje týrání a zabíjení zvířat!

TAKŽE KDYŽ SE VÁM  NASKYTNE ZÍSKAT JAKO SPONZORSKÝ DAR POŠKOZENOU POTRAVINU S ŽIVOČIŠNOU PŘÍSADOU – PŘ. KUŘECÍ POLÉVKA, VY JÍ ODMÍTNETE? NENÍ TO TAKÉ PLÝTVANÍ JÍDLEM ?

Ano, nad tím jsme také uvažovali…Rozhodli jsme se, že tyto potraviny přijmeme, ale nebudeme je dále  upravovat. Prostě je budeme jen  rozdávat. Podle mne je ve veganském způsobu života nejdůležitější dodržovat zásadu – Nevytvářet poptávku(př. nekoupit si salám), abychom nepodporovali nabídku ( zabíjení zvířat pro výrobu salámu) a tu tím, že budeme rozdávat jídlo, které už se stejně vyrobilo a jinak vyhodilo, nebudeme nijak porušovat.

Takže VEGENSTVÍ - pro někoho holý fanatismus, nám nebrání ani v nejmenším detailu realizování smysluplné myšlenky FNB a myslím, že nám v tom nemůže nikdo oponovat.

JAK MŮŽOU TEDY LIDÉ POMOCI?

*Darováním potravin, čistého oblečení, čistých kelímků od másla, lžící..atd.

*Možností poskytnout zdarma množení plakátů, letáků atd.

* Investováním vlastního času na shánění sponzorů, vylepování plakátů, informování, vaření a rozdávání jídla..

*Přispěním vlastními nápady, informacemi, rozšiřováním kontaktů

* Namalování transparentů, letáků, triček, odznáčků apod. meze fantazie se nekladou

* Vedení časopisu

* Účinkování hudební kapely, divadelního spolku ZDARMA ( podrobnosti záleží na domluvě) na benefičních koncertech pořádaných českobudějovickou FNB.

* Přispěním peněžní částkou ( i 5kč)

* A SAMOZŘEJMĚ, ŽE V DEN KONÁNÍ ROZDÁVÁNÍ JÍDLA PŘIJDOU OCHUTNAT NÁŠ POKRM A TAK PODPOŘIT NAŠÍ MYŠLENKU

 

KDO A JAK SE MŮŽE ZAPOJIT?

Zapojit se může KDOKOLIV - nezáleží na věku, postavení, penězích ani v podstatě na velkém množství volného času, protože všichni nemusí dělat všechno. Každý přispěje tím, co zvládne. Stačí jen odhodlání a spolehlivost!!

Protože TEN UDĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE A VŠICHNI DOHROMADY UDĚLÁME MOC! :)

Stačí se ozvat nám na telefon nebo e-mailovou adresu, nebo dát svůj kontakt na listinu v den rozdávání jídla a my se s dotyčným spojíme. A uvidíme, co dál :)

JAK ČASTO PLÁNUJETE ROZDÁVÁNÍ JÍDLA?

Pravidelně- zatím min..1x měsíčně, vždy ve stejnou dobu a na stejném místě, pokud se osvědčí. V budoucnu však budeme usilovat o častější rozdávání a další aktivity v rámci FNB. Nechceme ustrnout pouze u rozdávání jídla a oblečení, i když to je pro člověka na dně prvotní životní potřeba.

VAŠE PLÁNY DO BUDOUCNA?

*Rádi, bychom získávali potraviny z hypermarketů (viz.JAK ZÍSKÁVÁTE POTRAVINY NA VAŘENÍ..) a podnikli kroky k zpracování zatím nevyužitých potravin

*Navázali spolupráci s charitami, K-centry, dalšími neziskovými organizacemi,úřady...

* Vydávali vlastní letáky, časopis

* Pořádali vlastní benefiční koncert, divadelní představení apod. pro FNB

* Informování veřejnosti prostřednictvím článků v různých novinách

* Častější rozdávání Jídla místo zbraní

* Účast na petičních akcích a jejich podpoření

PROČ JSTE SE VLASTNĚ ROZHODLI 1. ROZDÁVÁNÍ JÍDLA NAPLÁNOVAT SKORO 2  TÝDNY PŘED VÁNOCI?

Myslím, že je to zcela jasné… Vánoce by měli pro nás všechny být svátky pohody, míru. Na důkaz lásky se obradováváme dárky. Bohužel v dnešní době podle mne prvotní smysl Vánoc mizí mezi hromadou úhledně zabalených balíků ležících pod stromečkem. Nejdůležitější se pro nás stává nakoupit co nejvíce a co nejdražší dárky ostatním, aby se náhodou jen drobnostmi neurazili a naopak.Přecpáváme se k prasknutí i když vůbec nemáme hlad – „ ale vždy’t o tom jsou Vánoce – nejvíce přibrat na váze“ J “ Hlavně utratit co nejvíce peněz, pak budeme mít pocit, že jsou to ty pravé Vánoční svátky!“

A přitom si neuvědomujeme, že tu vedle nás – ano VEDLE NÁS, NIKOLI JEN V AFRICE A DALŠÍCH ODLKEHLÝCH ZEMÍCH  snaží přežít lidé, kteří nemají ani sousto do úst, ani teplé a čisté oblečení, natož  kde složit hlavu…Kdyby jen zbytky, které se v rodinách o Vánocích ( a nejen tehdy ) vyhazují, darovali těmto lidem, měli by z nich desatero Vánoc!!

Chceme upozornit na lidskou lhostejnost k chudobě druhých, na sobeckost, která o Vánočních svátcích bývá více zviditelněna jako negativní vlastnost! A tím tyto svátky využít( dá se říci i zneužít – ale my věříme, že pro dobrý účel!

PROČ JSTE SE ROZHODLI TOTO SESKUPENÍ VYTVOŘIT I TU V ČB?

Myslím, že na tuto otázku ani nemusím odpovídat, protože si jí dokážeme zodpovědět každý sám! Myslím, že taková skupina je třeba v každém městě, v každém státu na celém světě. Všude je třeba ukázat lidem , kteří to potřebují, že není všem dnům konec! Že jsou tu ještě lidé, kteří věří v lepší budoucnost a hlavně , že věří JIM, že ještě dokáží být rovnocennými a potřebnými občany naší společnosti! Myslím, že všichni víme o čem je řeč, že se to netýká jen bezdomovců... Naděje , to je podle mne co nám tu stále tak chybí a je potřeba v boji za mír a spokojenost mezi lidmi a spokojenost člověka samotného se sebou. Ale vždyť naděje umírá až poslední! Tak tím se chceme řídit!

A "když ten udělá to a ten zas tohle, tak všichni dohromady uděláme moc !" :) I pro jeden úsměv na tváři stojí za to se snažit! I když možná ve dnešním moderním světě je to pro většinu bezcenná odměna. Avšak stále jen pro VĚTŠINU, né pro VŠECHNY! A v tom je ta síla, že i když se může zdát ( ostatním, i nám), že v tom boji proti bezpráví a násilí jsme sami, tak OPRAVDU NEJSME SAMI - a vo to de! :) Jak jednou prohlásila má spolubydlící " VŽDYTˇ Z MALIČKOSTÍ SE SKLÁDÁ SVĚT ! " A já s ní zcela souhlasím!

 

Nepodporujete tím pouze nic nedělání "flákačů", kteří spoléhají na to, že jim vždy někdo něco dá zadarmo?Je to spravedlivé vůči ostatním těžce pracujícím lidem?

Ještě než jsem se definitivně rozhodla, že tuto akci začneme organizovat,velice dlouze jsem se nad touto otázkou zamýšlela a trvalo mi nějaký čas než jsem našla odpověď a silný argument, proč dávat jídlo bezdomovcům.

Ano, vím o tom, že jsou lidé, kterým tento styl života vyhovuje. Za vyžebrané peníze si koupí petlahvi vína, to jim stačí ke "štěstí". Nemají zájem o jakoukoliv práci, být nějak prospěšní této společnosti. Jsem toho svědkem dennodenně v teplých ročních obdobích, jako většina spoluobčanů v ČB..Ale to jim stejně nevydrží do nekonečna a podle mne na to musí stejně každý přijít SÁM..My můžeme jen věřit, že to bude, co nejdříve- v jejich prospěch, protože se takto ještě více ničí..Tím, že budeme lhostejní ke všem těmto podobným lidem nic nevyřeší. Protože na ty , kteří se ve své bezvýchodné situaci trápí a rádi by se opět zapojili a žili " normální" život , se pohlíží stejně opovržlivě. Vlastně ani nevíme jak se máme na ně dívat! Sklopit hlavy, když jdeme kolem? Nebo zvědavě zírat ?Soucitně pohledět? Dát jim drobák? Nědejbože s nimi promluvit? Co jim vlastně říct? A je to vůbec bezpečné vybavovat se s bezdomovci? Myslím, že je to u nás stále velké TABU! Ale já to chápu já jsem měla také stejné otázky a doufejme, že přispějeme aspoň špetku do mlýna k tomu, aby se toto Tabu začalo odkrývat a společně nacházet nějaké řešení- nejprve v nás samých..A přitom si neuvědomujeme jak každý jsme blízko k takové situaci - př. onemocníte --) vyhodí Vás z práce --) nemáte od koho si půjčit na nájem...A JE TO! Většina z nás si neuvědomuje, jak těžké je žít "normální" život a ještě těžší se do něj vrátit, když jste v očích ostatních VYVRHEL SPOLEČNOSTI. Vím, že to z úst studenta, kterému přispívají stále rodiče zní nevěrohodně. Podle mne je ale nejdůležitější, nikoliv zkušenosti, ale plné uvědomění si současné situace, nezavírání očí a odhodlání být jakkoliv nápomocen! - a tyto kritéria se budeme snažit splňovat.Takže největší smysl této akce podle mne je, že těm lidem, kteří hledají cestu zpět, můžeme dát naději, že tu NEJSOU SAMI, že je tu ještě někdo, kdo věří, že mají ještě sílu bojovat, že to dokáží! Že věříme V NĚ! - To si myslím, že potřebuje slyšet KAŽDÝ z nás!A k mému definitivnímu rozhodnutí, že Jídlo místo zbraní MÁ SMYSL jsem dospěla po vyslechnutí myšlenky mé kamarádky :" Ten kdo natahuje ruku, k tomu, aby žebral, má ještě dost síly k tomu, aby sám pracoval. Avšak ten kdo už nemá sílu ani natáhnout ruku, TOMU je třeba pomoci!" A já doufám, že se nám to aspoň podaří! ( protože všichni bezdomovci nemají žaludek na to žebrat)

 

DÁVÁTE VY SAMA ŽEBRÁKŮM PENÍZE?

Kupuji si docela často časopis Nový prostor. Poprvé to bylo pouze ze soucitu, ale pak už jsem ho kupovala opravdu se zájmem, protože mě nadchnul svou nekonformostí(?) a myslím, že je to konečně něco co zde v tak medializované společnosti tak chybělo- nepřikrášleného, neučesaného, z reálného světa, před kterým zavíráme oči a přece tak upřímného! Zároveň to bezdomovce staví do pozice prodejce = pracujícího člověka, nikoli pouze žebráka. Tato myšlenka se mi velice líbí. I když jsem student, nikdy jsem nelitovala peněz - dobře jsem si početla a zároveň měla dobrý pocit na srdíčku, že jsem někomu " pomohla". Také jsem touto cestou ztrácela počáteční rozpačitost a ostych v přístupu k bezdomovcům. Vždy jsem se ale na ně usmívala a pak už prohodila aspoň větu : " děkuji, ten časopis mám opravdu ráda. Ať se Vám daří!" A vždy mě udivil takový maličký údiv a potěšení v očích těch lidiček, snad z toho, že nemohli uvěřit, že s nimi ještě někdo "normální"může promluvit. A to je také důvod proč FNB chceme dělat!

Jinak peníze jsem dala asi 2x v životě - já bych nejraději dávala pokaždé všem, ale pak jsem se "uzemňovala tím", že si také chleba musím koupit já, oni si koupí víno,tak ať jdou také pracovat. Ale stále jsem nad tím přemýšlela..

Dnes zastávám názor, že je lepší přispět opravdu jídlem, nebo jinou potřebnou věcí než penězmi, s kterými nevíme jak je pak naloženo a zda slouží dobré věci, pro kterou jsme je darovali. Protože peníze - to je tak ošemetná věc....

NENÍ TO POVRCHNÍ NEDÁVAT ŽEBRÁKŮM „ ZE SVÉHO“, ALE „ Z CIZÍHO“ ( SPONZOROVANÉHO)?

Ano někomu to tak může připadat. Avšak my jsme také velcí sponzoři –SPONZORUJEME SVÝM ČASEM,, nadšením a energií  na přípravu akce, informování veřejnosti, shánění sponzorů, vylepování plakátů, vaření a rozdávání jídla, navazování kontaktů  s jinými organizacemi, plánování do budoucnosti FNB – A jak všichni víme, a s tím jistě budete souhlasit, ČAS JSOU PENÍZE!

A v každém případě jsme nyní zatím největšími sponzory my sami, z vlastnoručně vydělaných peněz a z kapesného od rodičů.

JAK BY PODLE VÁS LIDÉ MĚLI ZMĚNIT SVÉ CHOVÁNÍ K LIDEM, ZVÍŘATŮM, PŘÍRODĚ ABY BYL SVĚT LEPŠÍ?

Důležitá vlastnost je NAUČIT SE ŠETŘIT (nikoliv jen peníze :),př.: šetřit přírodu - tak jednoduché třídění odpadu), protože to chce, naučit se NEBÝT SOBEC, dokázat SÁM SOBĚ odříci některé věci. Bez kterých nakonec člověk zjistí, že DOKÁŽE šťastně žít! A podle mne, většinou ještě šťastněji než s nimi. A vo tom to je - USKROMNIT SE!

Zde používáme příhodný citát Mahátma Gandhího z materiálů Brněnské JMZ:" ZEM POSKYTEJU DOSTATEK PRO POTŘEBY VŠECH SKROMNÝCH LIDÍ, ALE MÁLO PRO CHAMTIVOST JEDINÉHO ČLOVĚKA ."

MYSLÍTE, ŽE STUDENTI MAJÍ PRÁVO NA TO ZASVĚCENĚ DÁVAT RADY, JAK LÉPE ŽÍT?

I když jsme všichni studenti a může se zdát, že nemáme o " tvrdém životě ani ponětí", podle mne jsou ale nejdůležitější, nikoliv zkušenosti, ale plné uvědomění si současné situace, nezavírání očí, víra v lepší budoucnost a odhodlání být jakkoliv nápomocen! - a tyto kritéria se budeme snažit splňovat.

Přesto většina z nás chodí na brigády a na vlastní kůži si zkusila, jak těžké je si vydělat na denní chléb a jak důležitá vlastnost je NAUČIT SE ŠETŘIT (nikoliv jen peníze :), protože to chce, naučit se NEBÝT SOBEC, dokázat SÁM SOBĚ odříci některé věci. Bez kterých nakonec člověk zjistí, že DOKÁŽE šťastně žít! A podle mne, většinou ještě šťastněji než s nimi. A vo tom to je - USKROMNIT SE! Zde používáme příhodný citát z materiálů Mahátma Gandhího:

" ZEM POSKYTEJU DOSTATEK PRO POTŘEBY VŠECH SKROMNÝCH LIDÍ, ALE MÁLO PRO CHAMTIVOST JEDINÉHO ČLOVĚKA ."

 

MYSLÍTE SI, ŽE NĚCO NA TOMTO SVĚTĚ (V TOMTO STÁTĚ, MĚSTĚ ) ZMĚNÍ TE? + ŽE ROZDÁVÁNÍM JÍDLA A OBLEČENÍ NĚJAK TĚMTO LIDEM POMŮŽETE?

Dobrá, jídlo a oblečení dávají charity a " díru do světa ještě neudělali" - ale to NENÍ PRAVDA! Protože VŽDYT´ Z MALIČKOSTÍ SE SKLÁDÁ SVĚT !

dále viz. PROČ JSTE SE ROZHODLI VYTVOŘIT FNB TU V ČB?

CO SI MYSLÍTE O SQUOTÉRSTVÍ?

Všichni víme, že obývat prostory, které nejsou v našem vlastnictví, je nezákonné. Ale pokud se na to podíváme z druhé stránky jako na účelné využívání prázdných prostor v době, kdy je obtížné sehnat si bydlení s odpovídajícím nájmem k našemu platu, považuji to za jednu z cest jak„neplýtvat“ místem. Je to určitý druh životního stylu, životní filozofie člověka. Squoteři žijí životem, na který si naše společnost ještě nestihla zvyknout.

 Pro informaci: Slovo squaw nebo squatter ( z ang. Squat – sedět na bobku, krčit se )pocházejí z americké angličtiny a původně označovala osadníky usazující se na území nikoho. V posledních desetiletích se tímto slovem označují skupinky většinou mladých lidí, obsazujících opuštěné domy nebo byty. Squaw je nelegálně obsazené obydlí, které bylo dlouhodobě opuštěné a nevyužívané. Squatteři se ho snaží zabezpečit proti chátrání a na rozdíl od bezdomovců vyjednávají s majitelem nemovitosti o tom, co bude dál. Squatteři jim často nabízejí vybudování soběstačného kulturního centra, v němž by chtěli pořádat akce, jako jsou koncerty, divadelní vystoupení a výstavy.

(Více v odkazu SQUAT)

 

CO POSITIVNÍHO TO PŘINESE VÁM JAKO DOBROVOLNÍKŮM?

Rozhodně je to pro nás velká zkušenost do budoucnosti a pro většinu z nás i cenná“ praxe“ v oboru, který studujeme. Je to učení se v praxi komunikaci s lidmi různých sociálních vrstev, různého smýšlení, náboženství a vůbec různých názorů na  život. Jsme tak donuceni se zamyslet nad všemi stránkami života – positivními i negativními a najít si na to svůj názor – UČÍ NÁS TO NEVIDĚT SVĚT JEN ČERNOBÍLE! Nikoho nesoudit! - A to je podle mne velmi cenné poznání!

Zároveň se učíme překonávat sami sebe – svou lenost, pohodlnost,sobeckost v činnosti pro druhé.

A já věřím, že tak děláme DOBRÝ SKUTEK, že ta positivní energie, kterou vyšleme do světa se nám jednou vrátí opět positivně, tak jako vše špatné- svět musí být prostě v rovnováze J

s použitím www.jedlo.sk, www.jmz.cz, www.sweb.cz/food.not.bombs